Νομική Σημείωση

Εταιρεία SPARTOO SAS

Ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 363 568,56 ευρώ, με έδρα τη διεύθυνση 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, εγγεγραμμένη στο RCS της Γκρενόμπλ με τον αριθμό 489 895 821. Αριθμός ΦΠΑ εντός της κοινότητας: FR26489895821Το 2021, η εταιρεία Spartoo αποκτά επαγγελματικό δείκτη ισότητας Γυναίκες-Άνδρες 94/100

Επαφή

Τηλ : 04.76.09.59.29
Διευθυντής : Κύριος Boris Saragaglia, υπεύθυνος διοίκησης της εταιρείας SPARTOO SAS


Επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Τηλ : 211 19 87 531
Δευτέρα έως και Παρασκευή 9π.μ. με 5μ.μ.

Διεύθυνση

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble


Στέγαση του site SPARTOO :

Εταιρεία Iguane Solutions
Βάση :
17, rue de Surène
75008 Paris
Τηλ. : +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io