Νομική Σημείωση

Εταιρεία SPARTOO SAS

Μετοχική Εταιρεία Απλοποιημένης Μορφής με κεφάλαιο 284 116.30 ευρώ, και έδρα επί της οδού 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble, εγγεγραμμένης στο Εμπορικό και Εταιρικό Επιμελητήριο της Γκρενόμπλ με αριθμό μητρώου 489 895 821. ΑΦΜ : FR26489895821

Επαφή

Τηλ : 04.76.09.59.29
Διευθυντής : Κύριος Boris Saragaglia, υπεύθυνος διοίκησης της εταιρείας SPARTOO SAS


Επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Τηλ : 211 19 87 531
Δευτέρα έως και Παρασκευή 9π.μ. με 6μ.μ.

Διεύθυνση

SPARTOO SAS
16 rue Henri Barbusse
38100 Grenoble


Στέγαση του site SPARTOO :

Εταιρεία Iguane Solutions
Βάση :
17, rue de Surène
75008 Paris
Τηλ. : +33(0)8.92.68.44.47

Elements graphiques

Fonts : Google Fonts, Font Awesome. Graphics : Drawkit.io