Γενικοί όροι συμμετοχής

Αυτό το έγγραφο περιέχει τους γενικούς όρους συμμετοχής (ονομαζόμενο « Συμβόλαιο ») που εξασφαλίζουν την Συμμετοχή σας στο panel του Panelvp και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σαν μέλος του Panel Panelvp.

Το Panel παρέχεται από το Spartoo SAS, μια μετοχική εταιρία αλοποιημένης μορφής με κεφάλαιο 215632 ευρώ, και έδρα επί της οδού 16 rue henri barbusse, 38100 Grenoble, εγγεγραμμένης στο Εμπορικό και Εταιρικό Επιμελητήριο της Γκρενόμπλ στη Γαλλία με αριθμό μητρώου 489 895 821. Τηλέφωνο : 04.76.09.59.29.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει έρευνες αγοράς σε απευθείας σύνδεση μέσω του Internet από έναν πληθυσμό ή μιας αναγνωρισμένης ομάδας μελών του panel που έχουν δεσμευθεί να συνεργαστούν ενεργά και τακτικά στις μελέτες που πραγματοποιεί.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τους χρήστες του διαδικτύου, στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης σύμφωνα με την οποία τα μέλη του πάνελ επιλέγονται για τις τακτικές κληρώσεις.

Το μέλος του panel έχει προσφερθεί να συμμετάσχει ανεξάρτητα σε δημοσκοπήσεις που διεξάγονται από το Panelvp. Η ανεξαρτησία αυτή αποκλείει οποιαδήποτε σχέση εξαρτήσεως μεταξύ του μέλους και του Panelvp.rs.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε το παρακάτω συμβόλαιο και να το εκτυπώσετε, αν χρειαστεί πριν από κάθε εγγραφή στο Panelvp και οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων της panelvp.com. Με την ένταξη στο Panelvp Panel, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι:

• Θα πρέπει να πληρείτε τους όρους Συμμετοχής που ορίζονται στο άρθρο 2.

• Συμφωνείτε με όλες τις διατάξεις του συμβολαίου που ισχύουν μέχρι να ακυρώσετε ή να ακυρώσουμε τη συμμετοχή σας με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 4. του Συμβολαίου.

1.Όροι

Συμμετοχή : Η αποδοχή αυτών των όρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνετε μέλος του panel Συμβόλαιο : Οι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής που ισχύουν είναι αυτές κατά τη στιγμή της εγγραφής σας. Μπορεί να χρειαστεί να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου. Σας προσκαλούμε να τις ελέγχετε τακτικά. Έρευνες αγοράς / Μελέτες : Αυτές συνίστανται στη μελέτη της συμπεριφοράς, στάσεις και απόψεις των φυσικών και νομικών προσώπων. Εμείς : Spartoo Panel : το σύνολο των φυσικών προσώπων που έχουν δεχτεί να απαντήσουν στις έρευνες του Panelvp. Panéliste : όλα τα μέλη του Panelvp Ερωτηματολόγιο προσόντων : Το σύνολο των ερωτήσεων που πρέπει κάθε μέλος να απαντήσει στο προφίλ του έτσι ώστε να γνωρίσει το panel τη σύσταση του. Κλήρωση : Κλήρωση που προσφέρει σε κάθε εγγεγραμμένο και δραστήριο μέλος την ευκαιρία να κερδίσει το ή τα δώρα που κληρώνονται. Ποσοστά συμμετοχής : Αναλογία μεταξύ του αριθμού συμμετοχών (αριθμός ερευνών που έχουν ολοκληρωθεί) ενός μέλους του πάνελ και του αριθμού των προσκλήσεων που λαμβάνονται από ένα μέλος panel. Εσείς: Όλα τα μέλη του panel

2.Συμμετοχή στο panel

Η συμμετοχή στο panel υπόκειται στην συμπλήρωση του Ερωτηματολόγιου αξιολόγησης. Το panel είναι ανοικτό αποκλειστικά σε άτομα ηλικίας 18 ετών ανεξαρτήτου εθνικότητας.

2.Συμμετοχή στο panel

Το συμβόλαιο θα ισχύει μετά από ένα email επιβεβαίωσης και το καλωσόρισμα που στέλνουμε στο μέλος. Το παρόν συμβόλαιο συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε το δικαίωμα της καταγγελίας του συμβολαίου ανά πάσα στιγμή.

4.Υποχρεώσεις και ευθύνη

4.Υποχρεώσεις και ευθύνη

4.1.Του μέλους

Το μέλος δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά, τακτικά και με ειλικρίνεια στις προτεινόμενες έρευνες που του αποστέλλονται, να ενημερώνει τακτικά τα προσωπικά στοιχεία του στο στο λογαριασμό του στο panel, να έχει μια ελάχιστη δραστηριότητα στο panel, δηλαδή να απαντήσει σε 1 τουλάχιστον έρευνα στις 5 που θα του έχουν σταλεί. Σας απαγορεύεται να αναπαράγεται, αντιγράψετε, πωλήσετε, προωθήσετε, ή να εξάγετε για εμπορικούς λόγους το σύνολο ή μέρος του Panel, κάθε χρήση του Panel ή κάθε δικαίωμα πρόσβασης στο Panel. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε εκπτωτικά κουπόνια με δόλιο τρόπο. Κάθε δόλος ή κατάχρηση των όρων του panel μπορεί να οδηγήσει σε νομικές και ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένου της δήμευσης των κουπονιών που έχετε λάβει και την ακύρωση τη συμμετοχή σας.

4.2.Του Panelvp

Το Panelvp έχει το δικαίωμα να σας στείλει ένα email ζητώντας από το μέλος να ενημερώσει τα στοιχεία του. Σε περίπτωση εφαρμογής ενός ή περισσοτέρων περιπτώσεων που δίνονται παρακάτω, διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει αυτόματα, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς νομική διατύπωση, το συμβόλαιο με email ή απλά με έγγραφη επιστολή :
• Χρήση του Panel που αντίκειται στη δημόσια τάξη και ηθική
• Καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων δικών μας ή τρίτων
• Κίνηση που επηρεάζει την λειτουργία του Panel
• Θάνατος
• Λογαριασμός που θεωρείτε ανενεργός. Θεωρείτε ανενεργός ένας λογαριασμός μέλος στον οποίο το μέλος δεν έχει συμπληρώσει καμία έρευνα για ένα χρόνο
• Απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του login σας
• Κοινοποίηση, δόλια χρήση του κωδικού πρόσβασης σας
• Δόλια, κακόβουλη ή εκτρεπώμενη χρήση του Panel (ειδικότερα, η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για το ίδιο πρόσωπο, ελιγμούς που οδηγούν στην απόκτηση κουπονιών, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συστημάτων αυτοματισμού)
• Παροχή σε τρίτους του λογαριασμού σας
• Η μη παροχή ή/ και απόκρυψη πραγματικών πληροφοριών, ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικές με Εσάς
• Οποιαδήποτε ουσιαστική παραβίαση εκ μέρους σας των υποχρεώσεών σας βάσει του συμβολαίου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 4.2 ανωτέρω
• Κάθε παράβαση του άρθρου 4.1. θα έχει σαν συνέπεια, να ακυρώσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση το λογαριασμό σας, τη συμμετοχή σας και θα πρέπει να αναλάβετε όλα τα έξοδα που συνδέονται με κάθε βλάβη ή ζημία, αγωγές ή άλλες επιβαρύνσεις που οφείλονται.

5. Αποζημίωση των μελών

Σε αντάλλαγμα της συμμετοχής στο panel και ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής, το μέλος εισάγεται αυτόματα στη μηνιαία κλήρωση. Για να είμαστε ευέλικτοι για την κλήρωση του μήνα, το ποσοστό συμμετοχής του μέλους θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό του λογαριασμού του. Το μέλος μπορεί να συμβουλεύεται το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτόν το λογαριασμό και κατά συνέπεια και το ποσοστό συμμετοχής σας στην ιστοσελίδα. Μια κλήρωση θα λαμβάνει μέρος κάθε 1η εργάσιμη ημέρα του μήνα με μια δωροεπιταγή των 100€ για να εξαργυρωθεί στο spartoo.gr με διάρκεια ένα χρόνο από την ημέρα της κλήρωσης. Για την συμμετοχή στην κλήρωση το μέλος θα πρέπει να έχει ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο = 75% την παραμονή της ημερομηνίας της κλήρωσης. Θα μπορέσει να συμβουλευτεί το ποσοστό αυτό στο site panelvp.com. Τα μέλη που θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση θα ενημερώνονται με email και το όνομα του θα δημοσιεύεται στο site του Panelvp. Ο πανελίστας εγγράφεται αυτόματα στην κλήρωση που διεξάγεται για κάθε έρευνα με την πιθανότητα να κερδίσει μια δωροεπιταγή αξίας 20 € (μεταξύ των 4 που διατίθενται για κάθε έρευνα, σε ισχύ στο spartoo.gr για 1 χρόνο υπολογίζοντας από την ημερομηνία έκδοσης της δωροεπιταγής). Οι πανελίστες που κληρώνονται θα ενημερώνονται με email. Η κλήρωση θα διεξάγεται μετά τη λήξη της κάθε έρευνας.

6.Αποποίηση ευθυνών

Το μέλος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την χρήση και την ποιότητα, και των συνεπειών που προκύπτουν από αυτήν. Το SPARTOO δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εξής : • Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του μέλους • Σε περίπτωση βλάβης του συστήματός προστασίας ή του συστήματος προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή του μέλους. • Σε περίπτωση ανωτέρας βίας • Σε περίπτωση προβλημάτων του διαδικτύου (ταχύτητα, κορεσμός, αποσύνδεση…)

Επίσης, το SPARTOO δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για :
• Ζημία που υπέστη το Μέλος σε περίπτωση τροποποίησης ή / και απώλειας του εξοπλισμού του υπολογιστή και / ή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και / ή της διεύθυνσης email και / ή του κωδικού πρόσβασης.
• Τεχνικά σφάλματα (σύνδεση, αποστολή e-mail, κλπ.) ανεξάρτητα από τη θέλησή του
• Ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από την ιστοσελίδα και η χρήση του
• Ηθική βλάβη που μπορεί να προκληθεί στο Μέλος από την έκθεση στο περιεχόμενο των ερωτηματολογίων.
• Για ερωτηματολόγια που δεν έχει συντάξει και φτάνουν στο Μέλος με δόλιο τρόπο.
• Για απώλεια, κλοπή ή υποκλοπή από τρίτους μέρους προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από το Μέλος
Το Spartoo δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος panelvp.com θα είναι διαθέσιμος και ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Μέλους, ότι η πρόσβαση δεν θα διακοπεί, ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση ή βλάβη σφάλμα ή παράλειψη ή απώλεια δεδομένων που διαβιβάζονται από το Μέλος, ότι δεν θα υπάρξει ιός κ.λπ. ή ότι δεν μπορεί να προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό υπολογιστή του Μέλους.

7.Ασφάλεια δεδομένων

Τα Μέλη συμφωνούν να κρατήσουν το απόρρητο του περιεχομένου των μελετών που έχουν υποβληθεί. Από την πλευρά της, to Panelvp δεσμεύεται να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε από τις πληροφορίες εγγραφής σας, ούτε καμία από τις απαντήσεις σας σε έρευνες, εκτός από την συγκεντρωτική μορφή της. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς. Ένα μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει την εγγραφή του με την ενημέρωση «Τα στοιχεία μου» τους στο panelvp.com.